tr-TRen-US
26 Haziran 2017 Pazartesi
 
Avrupa Dini ve Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi  Dini ve sosyal bilimler alanlarında Avrupa’da ve dünyada faaliyet gösteren bağımsız bir bilimsel kuruluştur.

Öncelikle dini ve sosyal vakaları tarafsız ve doğru olarak tespit edip sağlıklı bilgi ihtiyacını karşılamayı hedefler. ADSAM dünya kamuoyunun İslam ve müslümanlarla ilgili değişik alanlarda ihtiyaç duyduğu bilgileri toplar ve bunları değerlendirerek raporlar hazırlayıp ilan eder. Aynı ihtiyaca yönelik olarak ilmi ve akademik çalışmalar yayınlar, yapar, değişik kurum ve şahıslara bu türden araştırmalar yaptırır. 

Kuruluşun bir diğer çalışma alanı da dini ve sosyal bilimler sahasında nitelikli insan yetiştirilmesi ve eğitim hizmeti verilmesidir. Bu amaçla okullar açar, kurslar ve seminerler düzenler, eğitim – staj programları ve panel sempozyum gibi etkinlikler yapar. 

ADSAM dünya kamuoyuna İslam dini ile ilgili doğru ve güvenilir bilgi sağlayan bir kuruluştur.
Home   |   About Us   |   Misyonumuz   |   Çalışmalarımız   |   Kurullar   |   Komisyonlarımız   |   İletişim | Ulaşım
Copyright 2012 © IERES | ADSAM